راهنما

 

 نحوه اتصال به وای فای داخلی شرکت:

 

 نحوه ی استفاده از برنامه ی بارکدخوان:

 

 نحوه ی ثبت سفارش اینترنتی:

-فیلم درحال ایجاد-

 

بازخوردها